हल्दीबारी गाँउपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
खम्बराज राई कार्यकारी अधिकृत khambarajchaamling@gmail.com 9852851016