हल्दीबारी गाँउपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
समावेशी विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 16:12 PDF icon २४.समावेशी विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ .pdf
कृषि विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 16:11 PDF icon २३. कृषि विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ - Copy.pdf
महिला विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 16:09 PDF icon २२. महिला विकास समिति तथा गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५.pdf
युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 16:03 PDF icon २१. युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५.pdf
शिक्षक प्रोत्साहन सम्वन्धी मापदण्ड २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 15:51 PDF icon २०. शिक्षक प्रोत्साहन सम्वन्धी मापदण्ड २०७५.pdf

Pages