हल्दीबारी गाँउपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

कार्यविधि

शीर्षक मिति Document आर्थिक वर्ष
समावेशी विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ Wednesday, February 27, 2019 - 16:12 PDF icon २४.समावेशी विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ .pdf ७५/७६
कृषि विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ Wednesday, February 27, 2019 - 16:11 PDF icon २३. कृषि विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ - Copy.pdf ७५/७६
महिला विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ Wednesday, February 27, 2019 - 16:09 PDF icon २२. महिला विकास समिति तथा गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५.pdf ७५/७६
युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ Wednesday, February 27, 2019 - 16:03 PDF icon २१. युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५.pdf ७५/७६
शिक्षक प्रोत्साहन सम्वन्धी मापदण्ड २०७५ Wednesday, February 13, 2019 - 15:51 PDF icon २०. शिक्षक प्रोत्साहन सम्वन्धी मापदण्ड २०७५.pdf ७५/७६

Pages