FAQs Complain Problems

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण (नोट: उल्लेिखत विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ।)

2075-09-23 गतेको बिल सार्वजानिकिकरण

आर्थिक बर्ष: 
075/076
तस्बिर: 

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु