FAQs Complain Problems

सुचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नयाँ निर्मित गाउँपालिका भवन आसपास बाटो निर्माणको ठेक्का

७७/७८ 03/25/2021 - 16:41

मिति २०७७।११।२८ गते नागरिक समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ठेक्काको सूचना

७७/७८ 03/12/2021 - 19:33

मिति २०७७।११।२७ गते सैर्य राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित आशयको सूचना

७७/७८ 03/12/2021 - 11:59

मिति २०७७।११।२० गते नागरिक समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना (हल्दीबारी गाउँपालिकाको विभिन्न सडक आयोजना)

७७/७८ 03/04/2021 - 15:15

मिति २०७७।११।१९ गते सैर्य राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सिलबन्धि कोटेसन सूचना

७७/७८ 03/03/2021 - 11:13

मिति २०७७।११।१४ गते नागरिक समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ठेक्काको सूचना (५ नं वडा कार्यालय)

७७/७८ 02/26/2021 - 21:17

मिति २०७७।११।११ गते ब्लास्ट टाईम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित आसयको सूचना

७७/७८ 02/23/2021 - 21:46

मिति २०७७।११।१० गते ब्लास्ट टाईम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रमाशित आसयको सूचना

७७/७८ 02/22/2021 - 14:37

Invitation For Online Bids (HRM/Works/Road/NCB/16-077/78

७७/७८ 02/16/2021 - 13:08

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीको लागि पुन बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/29/2021 - 12:46 PDF icon nadijanya.pdf

Pages