FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आधारभूत तह शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 02/18/2024 - 11:53 PDF icon आधारभूत तह शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० १२.pdf
हल्दीबारी गाउँपालिकाको खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८० ८०/८१ 02/18/2024 - 11:41 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८० ६.pdf
हल्दीवारी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 01/11/2024 - 12:00 PDF icon हल्दीवारी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९ ७९-८० 01/11/2024 - 12:00 PDF icon लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 01/11/2024 - 11:58 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु