FAQs Complain Problems

सुचना

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हल्दीवारी गाउँपालिकाको लेखा समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९-२३ ७९-८० 11/03/2022 - 12:27 PDF icon हल्दीवारी गाउँपालिकाको लेखा समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९-२३.pdf
हल्दीबारी गाउँपालिकाको सूचना तथा सञ्चार संयोजक सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९-२६ ७९-८० 11/03/2022 - 12:27 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको सूचना तथा सञ्चार संयोजक सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९-२६.pdf
हल्दीबारी गाउँपालिकाको विद्यालय लेखापरिक्षण कार्यविधि २०७९-२४ ७९-८० 11/03/2022 - 12:26 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको विद्यालय लेखापरिक्षण कार्यविधि २०७९-२४.pdf
हल्दीबारी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९-२२ ७९-८० 11/03/2022 - 12:25 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा ..कार्यविधि, २०७९-२२.pdf
कृषि विकास तथा कृषि प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९-२५ ७९-८० 11/03/2022 - 12:24 PDF icon कृषि विकास तथा कृषि प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९-२५.pdf

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु