FAQs Complain Problems

सुचना

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हल्दीबारी गाउँपालिका सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ -१६ ७९-८० 09/04/2022 - 13:34 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिका सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ -१६.pdf
हल्दीबारी गाउँपालीका सुरक्षित प्रसुति प्रोत्साहन मापदण्ड, २०७९ ७९-८० 09/04/2022 - 13:33 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालीका सुरक्षित प्रसुति प्रोत्साहन मापदण्ड, २०७९- १५.pdf
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७९- १४ ७९-८० 09/04/2022 - 13:33 PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७९- १४.pdf
हल्दीबारी गाउँपालिकाको जेष्ठ नागरिक, गर्भवती र फरक क्षमता भएका नागरिकहरुलाई घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्ड,२०७9 ७९-८० 09/04/2022 - 13:32 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको जेष्ठ नागरिक, गर्भवती र फरक क्षमता भएका .. सञ्चालन मापदण्ड,२०७९.pdf
मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 08/24/2022 - 12:11 PDF icon १२. मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु