FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शीर्षक मिति Document आर्थिक वर्ष
स्वास्थ्य संस्था दर्ता नविकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०८०-३६ Wednesday, July 26, 2023 - 13:27 PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता नविकरण २०८०-३६.pdf ८०/८१
हल्दीबारीको स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तहवृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०-३५ Sunday, May 21, 2023 - 13:00 PDF icon हल्दीबारीको स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तहवृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०-३५.pdf ७९-८०
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९- ३४ Friday, March 17, 2023 - 12:23 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९- ३४.pdf ७९-८०
व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७९-३३ Friday, March 17, 2023 - 12:22 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७९-३३.pdf ७९-८०
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९-३२ Friday, March 17, 2023 - 12:22 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९-३२.pdf ७९-८०

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु