FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शीर्षक मिति Document आर्थिक वर्ष
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९- ३४ Friday, March 17, 2023 - 12:23 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९- ३४.pdf ७९-८०
व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७९-३३ Friday, March 17, 2023 - 12:22 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७९-३३.pdf ७९-८०
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९-३२ Friday, March 17, 2023 - 12:22 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९-३२.pdf ७९-८०
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९-३१ Friday, March 17, 2023 - 12:21 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९-३१.pdf ७९-८०
जनता उपचार सहायता कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७९- ३० Friday, March 17, 2023 - 12:20 PDF icon जनता उपचार सहायता कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७९- ३०.pdf ७९-८०

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु