FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शीर्षक मिति Document आर्थिक वर्ष
आधारभूत तह शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० Sunday, February 18, 2024 - 11:53 PDF icon आधारभूत तह शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० १२.pdf ८०/८१
हल्दीबारी गाउँपालिकाको खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८० Sunday, February 18, 2024 - 11:41 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८० ६.pdf ८०/८१
हल्दीवारी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ Thursday, January 11, 2024 - 12:00 PDF icon हल्दीवारी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf ७६/७७
लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९ Thursday, January 11, 2024 - 12:00 PDF icon लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९.pdf ७९-८०
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ Thursday, January 11, 2024 - 11:58 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf ७७/७८

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु