FAQs Complain Problems

सुचना

कार्यविधि

शीर्षक मिति Document आर्थिक वर्ष
कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका -२०७९-२१ Thursday, November 3, 2022 - 12:24 PDF icon कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका -२०७९-२१.pdf ७९-८०
कन्टिन्जेन्सी खर्चलाई ब्यवस्थित गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९-२० Thursday, November 3, 2022 - 12:23 PDF icon कन्टिन्जेन्सी खर्चलाई ब्यवस्थित गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९-२०.pdf ७९-८०
हल्दीबारी गाउँपालिकाको व्याक हो लोडर सन्चालन कार्यविधि, २०७९-१९ Sunday, September 4, 2022 - 13:36 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको व्याक हो लोडर सन्चालन कार्यविधि, २०७९-१९.pdf ७९-८०
हल्दीबारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९-१८ Sunday, September 4, 2022 - 13:35 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९-१८.pdf ७९-८०
हल्दीबारी गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९- १७ Sunday, September 4, 2022 - 13:35 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९- १७.pdf ७९-८०

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु