FAQs Complain Problems

सुचना

कार्यविधि

शीर्षक मिति Document आर्थिक वर्ष
१७. अपाङ्गता भएका व्यिक्तको पिरचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ Thursday, January 17, 2019 - 15:25 PDF icon १७. अपाङ्गता भएका व्यिक्तको पिरचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf ७५/७६
१६. किसानकाो खुशी पशुपालन र कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ Monday, November 19, 2018 - 16:54 PDF icon १६. किसानकाो खुशी पशुपालन र कृषि.pdf ७५/७६
१५. हल्दिबारीको वाचा झापा भरी माछा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ Monday, November 19, 2018 - 16:53 PDF icon १५. हल्दिबारीको वाचा झापा भरी माछा.pdf ७५/७६
१४. वाल क्ल्व गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ Monday, November 19, 2018 - 16:52 PDF icon १४. वाल क्ल्व २०७५.pdf ७५/७६
१३. टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५. Monday, September 17, 2018 - 10:39 PDF icon १३. टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५..pdf ७५/७६

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु