FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को रातो किताब

८०/८१ 10/11/2023 - 13:15 PDF icon redbook 2080081-.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अनुमानित बार्षिक नीति कार्याक्रम तथा बजेट

७९-८० 09/07/2022 - 14:43 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अनुमानित बार्षिक नीति कार्याक्रम तथा बजेट.pdf

हल्दीबारी गाउँपालिकाको २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

०७८/०७९ 09/01/2021 - 11:09 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

हल्दीबारी गाउँपालिकाको २०७८।०७९ को बजेट

०७८/०७९ 09/01/2021 - 11:05 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको २०७८।०७९ को बजेट.pdf

आ ब २०७७।०७८ को वडा स्तरीय बजेट

७७/७८ 12/18/2020 - 13:12 PDF icon आ ब २०७७।०७८ को वडा स्तरीय बजेट.pdf

आ ब २०७७।०७८ को गाउँपालिका स्तरीय बजेट

७७/७८ 12/18/2020 - 12:42 PDF icon आ ब २०७७।०७८ को गाउँपालिका स्तरीय बजेट.pdf

आ. ब २०७७।०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 12/18/2020 - 12:38 PDF icon आ ब २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

चौथो गाउँसाभाको रातो किताब

७६/७७ 02/20/2020 - 12:45 PDF icon चौथो गाउँसभाको रातो किताब.pdf

स्थानीय विदा सम्बन्धमा

७५/७६ 11/01/2019 - 16:15

आ. ब ०७५_०७६ को बजेट तथा कार्यक्रम किताब

७५/७६ 08/24/2018 - 10:59 PDF icon Booksecoundgaushaba.pdf

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु