FAQs Complain Problems

सुचना

कार्यविधि

शीर्षक मिति Document आर्थिक वर्ष
नागरिक तथा संस्थागत सहायता कार्यविधि २०७९ Wednesday, August 24, 2022 - 12:09 PDF icon १०. नागरिक तथा संस्थागत सहायता कार्यविधि २०७९.pdf ७९-८०
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७८ Wednesday, August 24, 2022 - 12:08 PDF icon ५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७८.pdf ७९-८०
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९ Wednesday, August 24, 2022 - 12:08 PDF icon २. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९.pdf ७९-८०
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ Wednesday, August 24, 2022 - 12:07 PDF icon १. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf ७९-८०
राजपत्र हल्दीबारी गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७ Monday, July 12, 2021 - 16:32 PDF icon राजपत्र हल्दीबारी गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७.pdf ७७/७८

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु