FAQs Complain Problems

सुचना

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका -२०७९-२१ ७९-८० 11/03/2022 - 12:24 PDF icon कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका -२०७९-२१.pdf
कन्टिन्जेन्सी खर्चलाई ब्यवस्थित गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९-२० ७९-८० 11/03/2022 - 12:23 PDF icon कन्टिन्जेन्सी खर्चलाई ब्यवस्थित गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९-२०.pdf
हल्दीबारी गाउँपालिकाको व्याक हो लोडर सन्चालन कार्यविधि, २०७९-१९ ७९-८० 09/04/2022 - 13:36 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको व्याक हो लोडर सन्चालन कार्यविधि, २०७९-१९.pdf
हल्दीबारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९-१८ ७९-८० 09/04/2022 - 13:35 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९-१८.pdf
हल्दीबारी गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९- १७ ७९-८० 09/04/2022 - 13:35 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९- १७.pdf

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु