FAQs Complain Problems

सुचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना (अस्पताल र पार्क )

७७/७८ 06/17/2021 - 21:29

सम्बन्धित सबैको जानकारिका लगि

७७/७८ 05/31/2021 - 11:32

Invitation for park

७७/७८ 05/10/2021 - 21:18

Invitation for Bids for Hospital

७७/७८ 05/02/2021 - 09:57

नयाँ निर्मित गाउँपालिका भवन आसपास बाटो निर्माणको ठेक्का

७७/७८ 03/25/2021 - 16:41

मिति २०७७।११।२८ गते नागरिक समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ठेक्काको सूचना

७७/७८ 03/12/2021 - 19:33

मिति २०७७।११।२७ गते सैर्य राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित आशयको सूचना

७७/७८ 03/12/2021 - 11:59

मिति २०७७।११।२० गते नागरिक समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना (हल्दीबारी गाउँपालिकाको विभिन्न सडक आयोजना)

७७/७८ 03/04/2021 - 15:15

मिति २०७७।११।१९ गते सैर्य राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सिलबन्धि कोटेसन सूचना

७७/७८ 03/03/2021 - 11:13

मिति २०७७।११।१४ गते नागरिक समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ठेक्काको सूचना (५ नं वडा कार्यालय)

७७/७८ 02/26/2021 - 21:17

Pages

सामाजिक सञ्जालका लिंकहरु