FAQs Complain Problems

धनुष पोखरी, हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नं.-५

Read More

चिया बगान, हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नं.-2

Read More

गोलधाप बजार, हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नं.-१

Read More

पोखरी, हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नं.-४

Read More

जनप्रतिनिधि, हल्दीबारी गाउँपालिका

Read More

कर्मचारी, हल्दीबारी गाउँपालिका

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
फोन:
+9779806051188
उपाध्यक्ष
फोन:
+977 9824921791

पदाधिकारी

मान ब. वन (महेन्द्र)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email: cao.haldibarimun@gmail.com
9852640453

राजन न्यौपाने

गुनासो सुन्ने अधिकारी
Email: suchanaadhikari@haldibarimun.gov.np
+9779824977727

सुशिल कडरिया

सूचना प्रविधि अधिकृत तथा सूचना अधिकारी
Email: ito.haldibarimun@gmail.com
+9779852640451

जानकारी

शीर्षक मिति Document आर्थिक वर्ष
कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका -२०७९-२१ Thursday, November 3, 2022 - 12:24 PDF icon कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका -२०७९-२१.pdf ७९-८०
कन्टिन्जेन्सी खर्चलाई ब्यवस्थित गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९-२० Thursday, November 3, 2022 - 12:23 PDF icon कन्टिन्जेन्सी खर्चलाई ब्यवस्थित गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९-२०.pdf ७९-८०
हल्दीबारी गाउँपालिकाको व्याक हो लोडर सन्चालन कार्यविधि, २०७९-१९ Sunday, September 4, 2022 - 13:36 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको व्याक हो लोडर सन्चालन कार्यविधि, २०७९-१९.pdf ७९-८०
हल्दीबारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९-१८ Sunday, September 4, 2022 - 13:35 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९-१८.pdf ७९-८०
हल्दीबारी गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९- १७ Sunday, September 4, 2022 - 13:35 PDF icon हल्दीबारी गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९- १७.pdf ७९-८०

Pages